ชุมชนทับช้างคลองบน

Share Button

ชุมชนทับช้างคลองบน ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 16 ซ.กรุงเทพกรีฑา 14 ถนน กรุงเทพ-กรีฑา แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนทับช้างคลองบน มีประชากรชายจำนวน 132 คน และประชากรหญิงจำนวน 192 คน รวมเป็น 324 คน

ชุมชนทับช้างคลองบน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 65 หลัง ชุมชนทับช้างคลองบน มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทับช้างคลองบน

เขต: สะพานสูง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 16 ซ.กรุงเทพกรีฑา 14

ถนน: กรุงเทพ-กรีฑา

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 132 คน

ประชากรหญิง: 192 คน

ประชากรรวม: 324 คน

จำนวนครัวเรือน: 65 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 65 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button