ชุมชนทองสถิตวิลล่า 6

Share Button

ชุมชนทองสถิตวิลล่า 6 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านทองสถิตย์วิลล่า 6 ถนน สายไหม แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนทองสถิตวิลล่า 6 มีประชากรชายจำนวน 570 คน และประชากรหญิงจำนวน 600 คน รวมเป็น 1,170 คน

ชุมชนทองสถิตวิลล่า 6 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 470 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 265 หลัง ชุมชนทองสถิตวิลล่า 6 มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทองสถิตวิลล่า 6

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่บ้านทองสถิตย์วิลล่า 6

ถนน: สายไหม

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 570 คน

ประชากรหญิง: 600 คน

ประชากรรวม: 1,170 คน

จำนวนครัวเรือน: 470 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 265 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button