ชุมชนทองสงวน

Share

ชุมชนทองสงวน ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 , 12 ถนน สุวินทวงศ์ แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนทองสงวน มีประชากรชายจำนวน 445 คน และประชากรหญิงจำนวน 434 คน รวมเป็น 879 คน

ชุมชนทองสงวน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 183 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 183 หลัง ชุมชนทองสงวน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทองสงวน

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 , 12

ถนน: สุวินทวงศ์

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 445 คน

ประชากรหญิง: 434 คน

ประชากรรวม: 879 คน

จำนวนครัวเรือน: 183 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 183 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share