ชุมชนทองพูนพัฒนา

Share Button

ชุมชนทองพูนพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ซ.ทองพูน 1 ถนน บางแวก แขวง บางไผ่ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนทองพูนพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 250 คน และประชากรหญิงจำนวน 262 คน รวมเป็น 512 คน

ชุมชนทองพูนพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 253 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 153 หลัง ชุมชนทองพูนพัฒนา มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทองพูนพัฒนา

เขต: บางแค

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7 ซ.ทองพูน 1

ถนน: บางแวก

แขวง: บางไผ่

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 250 คน

ประชากรหญิง: 262 คน

ประชากรรวม: 512 คน

จำนวนครัวเรือน: 253 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 153 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button