ชุมชนทหารผ่านศึก

Share Button

ชุมชนทหารผ่านศึก ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.รามอินทรา11 ถนน รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนทหารผ่านศึก มีประชากรชายจำนวน 221 คน และประชากรหญิงจำนวน 209 คน รวมเป็น 430 คน

ชุมชนทหารผ่านศึก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 132 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 132 หลัง ชุมชนทหารผ่านศึก มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทหารผ่านศึก

เขต: บางเขน

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.รามอินทรา11

ถนน: รามอินทรา

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 221 คน

ประชากรหญิง: 209 คน

ประชากรรวม: 430 คน

จำนวนครัวเรือน: 132 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 132 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button