ชุมชนทรัพย์นุกูลพัฒนา

Share Button

ชุมชนทรัพย์นุกูลพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 หมู่บ้านทรัพย์นุกูลพัฒนา ถนน ท่าข้าม แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนทรัพย์นุกูลพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 79 คน และประชากรหญิงจำนวน 93 คน รวมเป็น 172 คน

ชุมชนทรัพย์นุกูลพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 42 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 42 หลัง ชุมชนทรัพย์นุกูลพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทรัพย์นุกูลพัฒนา

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 หมู่บ้านทรัพย์นุกูลพัฒนา

ถนน: ท่าข้าม

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 79 คน

ประชากรหญิง: 93 คน

ประชากรรวม: 172 คน

จำนวนครัวเรือน: 42 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 42 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button