ชุมชนถนนพระราม 9 พัฒนา

Share Button

ชุมชนถนนพระราม 9 พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ เลขที่ 885 ถนน พระราม 9 แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนถนนพระราม 9 พัฒนา มีประชากรชายจำนวน 138 คน และประชากรหญิงจำนวน 120 คน รวมเป็น 258 คน

ชุมชนถนนพระราม 9 พัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 71 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 51 หลัง ชุมชนถนนพระราม 9 พัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนถนนพระราม 9 พัฒนา

เขต: สวนหลวง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: เลขที่ 885

ถนน: พระราม 9

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 138 คน

ประชากรหญิง: 120 คน

ประชากรรวม: 258 คน

จำนวนครัวเรือน: 71 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 51 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button