ชุมชนตาหวานพัฒนา

Share Button

ชุมชนตาหวานพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ซ.ตาหวาน ถนน ประชาร่วมใจ แขวง ทรายกองดินใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนตาหวานพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 230 คน และประชากรหญิงจำนวน 239 คน รวมเป็น 469 คน

ชุมชนตาหวานพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 95 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 68 หลัง ชุมชนตาหวานพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตาหวานพัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 ซ.ตาหวาน

ถนน: ประชาร่วมใจ

แขวง: ทรายกองดินใต้

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 230 คน

ประชากรหญิง: 239 คน

ประชากรรวม: 469 คน

จำนวนครัวเรือน: 95 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 68 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button