ชุมชนตลาดหนองแขม

Share Button

ชุมชนตลาดหนองแขม ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนตลาดหนองแขม มีประชากรชายจำนวน 248 คน และประชากรหญิงจำนวน 312 คน รวมเป็น 560 คน

ชุมชนตลาดหนองแขม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 105 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 105 หลัง ชุมชนตลาดหนองแขม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตลาดหนองแขม

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8

ถนน: เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 248 คน

ประชากรหญิง: 312 คน

ประชากรรวม: 560 คน

จำนวนครัวเรือน: 105 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 105 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button