ชุมชนตลาดบางเขน

Share

ชุมชนตลาดบางเขน ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.วิภาวดี 23 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนตลาดบางเขน มีประชากรชายจำนวน 157 คน และประชากรหญิงจำนวน 181 คน รวมเป็น 338 คน

ชุมชนตลาดบางเขน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 89 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 61 หลัง ชุมชนตลาดบางเขน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตลาดบางเขน

เขต: หลักสี่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.วิภาวดี 23

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ตลาดบางเขน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 157 คน

ประชากรหญิง: 181 คน

ประชากรรวม: 338 คน

จำนวนครัวเรือน: 89 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 61 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share