ชุมชนตลาดน้อย

Share Button

ชุมชนตลาดน้อย ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วานิช 2 ถนน วานิช 2 แขวง ตลาดน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนตลาดน้อย มีประชากรชายจำนวน 140 คน และประชากรหญิงจำนวน 253 คน รวมเป็น 393 คน

ชุมชนตลาดน้อย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 78 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 78 หลัง ชุมชนตลาดน้อย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตลาดน้อย

เขต: สัมพันธวงศ์

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วานิช 2

ถนน: วานิช 2

แขวง: ตลาดน้อย

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 140 คน

ประชากรหญิง: 253 คน

ประชากรรวม: 393 คน

จำนวนครัวเรือน: 78 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 78 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button