ชุมชนตรอกโพธิ์

Share Button

ชุมชนตรอกโพธิ์ ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ตรอกโพธิ์ ถนน ทรงสวัสดิ์ แขวง สัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนตรอกโพธิ์ มีประชากรชายจำนวน 129 คน และประชากรหญิงจำนวน 143 คน รวมเป็น 272 คน

ชุมชนตรอกโพธิ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 57 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 57 หลัง ชุมชนตรอกโพธิ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรอกโพธิ์

เขต: สัมพันธวงศ์

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ตรอกโพธิ์

ถนน: ทรงสวัสดิ์

แขวง: สัมพันธวงศ์

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 129 คน

ประชากรหญิง: 143 คน

ประชากรรวม: 272 คน

จำนวนครัวเรือน: 57 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 57 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button