ชุมชนตรอกเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร

Share Button

ชุมชนตรอกเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เฟื่องทอง ถนน ตีทอง แขวง วัดราชบพิธ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนตรอกเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร มีประชากรชายจำนวน 1,200 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,800 คน รวมเป็น 3,000 คน

ชุมชนตรอกเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 460 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 400 หลัง ชุมชนตรอกเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรอกเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร

เขต: พระนคร

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เฟื่องทอง

ถนน: ตีทอง

แขวง: วัดราชบพิธ

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 1,200 คน

ประชากรหญิง: 1,800 คน

ประชากรรวม: 3,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 460 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 400 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button