ชุมชนตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน

Share Button

ชุมชนตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน ถนน ดินสอ / มหรรณพ แขวง เสาชิงช้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน มีประชากรชายจำนวน 600 คน และประชากรหญิงจำนวน 787 คน รวมเป็น 1,387 คน

ชุมชนตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 115 หลัง ชุมชนตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน

เขต: พระนคร

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน

ถนน: ดินสอ / มหรรณพ

แขวง: เสาชิงช้า

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 600 คน

ประชากรหญิง: 787 คน

ประชากรรวม: 1,387 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 115 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button