ชุมชนตรอกวังหลัง

Share Button

ชุมชนตรอกวังหลัง ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วังหลัง ถนน สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวง ศิริราช ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนตรอกวังหลัง มีประชากรชายจำนวน 506 คน และประชากรหญิงจำนวน 590 คน รวมเป็น 1,096 คน

ชุมชนตรอกวังหลัง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 500 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 180 หลัง ชุมชนตรอกวังหลัง มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรอกวังหลัง

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วังหลัง

ถนน: สมเด็จพระปิ่นเกล้า

แขวง: ศิริราช

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 506 คน

ประชากรหญิง: 590 คน

ประชากรรวม: 1,096 คน

จำนวนครัวเรือน: 500 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 180 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button