ชุมชนตรอกมะขาม

Share Button

ชุมชนตรอกมะขาม ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.22 กรกฎา 5 ถนน มิตรพันธ์ แขวง ป้อมปราบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนตรอกมะขาม มีประชากรชายจำนวน 251 คน และประชากรหญิงจำนวน 267 คน รวมเป็น 518 คน

ชุมชนตรอกมะขาม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 180 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 193 หลัง ชุมชนตรอกมะขาม มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรอกมะขาม

เขต: ป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.22 กรกฎา 5

ถนน: มิตรพันธ์

แขวง: ป้อมปราบ

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 251 คน

ประชากรหญิง: 267 คน

ประชากรรวม: 518 คน

จำนวนครัวเรือน: 180 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 193 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button