ชุมชนตรอกต้นมะม่วง

Share Button

ชุมชนตรอกต้นมะม่วง ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกก้านมะม่วง ถนน ริมคลองประปาฝั่งซ้าย แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนตรอกต้นมะม่วง มีประชากรชายจำนวน 318 คน และประชากรหญิงจำนวน 280 คน รวมเป็น 598 คน

ชุมชนตรอกต้นมะม่วง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 189 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 88 หลัง ชุมชนตรอกต้นมะม่วง มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรอกต้นมะม่วง

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกก้านมะม่วง

ถนน: ริมคลองประปาฝั่งซ้าย

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 318 คน

ประชากรหญิง: 280 คน

ประชากรรวม: 598 คน

จำนวนครัวเรือน: 189 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 88 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button