ชุมชนตรอกตรงข้ามวัดสะพานสูง

Share Button

ชุมชนตรอกตรงข้ามวัดสะพานสูง ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ตรอกตรงข้ามวัดสะพานสูง ถนน เตชะวณิช แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนตรอกตรงข้ามวัดสะพานสูง มีประชากรชายจำนวน 205 คน และประชากรหญิงจำนวน 197 คน รวมเป็น 402 คน

ชุมชนตรอกตรงข้ามวัดสะพานสูง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 87 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 77 หลัง ชุมชนตรอกตรงข้ามวัดสะพานสูง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนตรอกตรงข้ามวัดสะพานสูง

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 ตรอกตรงข้ามวัดสะพานสูง

ถนน: เตชะวณิช

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 205 คน

ประชากรหญิง: 197 คน

ประชากรรวม: 402 คน

จำนวนครัวเรือน: 87 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 77 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button