ชุมชนดารุ้ลอิบาดะฮ์

Share Button

ชุมชนดารุ้ลอิบาดะฮ์ ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยพุทธบูชา 36 ถนน ซอยพุทธบูชา 36 แขวง ทุ่งครุ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนดารุ้ลอิบาดะฮ์ มีประชากรชายจำนวน 148 คน และประชากรหญิงจำนวน 169 คน รวมเป็น 317 คน

ชุมชนดารุ้ลอิบาดะฮ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 67 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 56 หลัง ชุมชนดารุ้ลอิบาดะฮ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนดารุ้ลอิบาดะฮ์

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยพุทธบูชา 36

ถนน: ซอยพุทธบูชา 36

แขวง: ทุ่งครุ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 148 คน

ประชากรหญิง: 169 คน

ประชากรรวม: 317 คน

จำนวนครัวเรือน: 67 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 56 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button