ชุมชนดารีซีน

Share Button

ชุมชนดารีซีน ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประชาอุทิศ 69 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนดารีซีน มีประชากรชายจำนวน 126 คน และประชากรหญิงจำนวน 129 คน รวมเป็น 255 คน

ชุมชนดารีซีน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 156 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 78 หลัง ชุมชนดารีซีน มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนดารีซีน

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประชาอุทิศ 69

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: ทุ่งครุ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 126 คน

ประชากรหญิง: 129 คน

ประชากรรวม: 255 คน

จำนวนครัวเรือน: 156 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 78 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button