ชุมชนดวงมณี 1-2

Share

ชุมชนดวงมณี 1-2 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซอยดวงมณี 1-2 ถนน -0 แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนดวงมณี 1-2 มีประชากรชายจำนวน 319 คน และประชากรหญิงจำนวน 374 คน รวมเป็น 693 คน

ชุมชนดวงมณี 1-2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 140 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 130 หลัง ชุมชนดวงมณี 1-2 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนดวงมณี 1-2

เขต: สายไหม

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซอยดวงมณี 1-2

ถนน: -0

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 319 คน

ประชากรหญิง: 374 คน

ประชากรรวม: 693 คน

จำนวนครัวเรือน: 140 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 130 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share