ชุมชนซอยโรงเจ

Share Button

ชุมชนซอยโรงเจ ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ บริเวณซอยโรงเจ ถนน เจริญกรุง แขวง วัดพระยาไกร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยโรงเจ มีประชากรชายจำนวน 392 คน และประชากรหญิงจำนวน 328 คน รวมเป็น 720 คน

ชุมชนซอยโรงเจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 180 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 125 หลัง ชุมชนซอยโรงเจ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยโรงเจ

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: บริเวณซอยโรงเจ

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: วัดพระยาไกร

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 392 คน

ประชากรหญิง: 328 คน

ประชากรรวม: 720 คน

จำนวนครัวเรือน: 180 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 125 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button