ชุมชนซอยโชติวัฒน์

Share Button

ชุมชนซอยโชติวัฒน์ ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ สุด ซ.โชติวัฒน์ ซ. 3 ถนน ริมคลองประปา แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนซอยโชติวัฒน์ มีประชากรชายจำนวน 209 คน และประชากรหญิงจำนวน 107 คน รวมเป็น 316 คน

ชุมชนซอยโชติวัฒน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 69 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 60 หลัง ชุมชนซอยโชติวัฒน์ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยโชติวัฒน์

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: สุด ซ.โชติวัฒน์ ซ. 3

ถนน: ริมคลองประปา

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 209 คน

ประชากรหญิง: 107 คน

ประชากรรวม: 316 คน

จำนวนครัวเรือน: 69 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 60 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button