ชุมชนซอยโจ๊ก

Share

ชุมชนซอยโจ๊ก ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกประดู่ ถนน ริมคลองฝั่งซ้าย แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนซอยโจ๊ก มีประชากรชายจำนวน 960 คน และประชากรหญิงจำนวน 320 คน รวมเป็น 1,280 คน

ชุมชนซอยโจ๊ก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 230 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 125 หลัง ชุมชนซอยโจ๊ก มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยโจ๊ก

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกประดู่

ถนน: ริมคลองฝั่งซ้าย

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 960 คน

ประชากรหญิง: 320 คน

ประชากรรวม: 1,280 คน

จำนวนครัวเรือน: 230 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 125 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share