ชุมชนซอยเพิ่มสินสมบูรณ์สุข

Share Button

ชุมชนซอยเพิ่มสินสมบูรณ์สุข ตั้งอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประชาสงเคราะห์ 27 และ 29 ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยเพิ่มสินสมบูรณ์สุข มีประชากรชายจำนวน 322 คน และประชากรหญิงจำนวน 460 คน รวมเป็น 782 คน

ชุมชนซอยเพิ่มสินสมบูรณ์สุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 230 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 179 หลัง ชุมชนซอยเพิ่มสินสมบูรณ์สุข มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยเพิ่มสินสมบูรณ์สุข

เขต: ดินแดง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประชาสงเคราะห์ 27 และ 29

ถนน: ประชาสงเคราะห์

แขวง: ดินแดง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 322 คน

ประชากรหญิง: 460 คน

ประชากรรวม: 782 คน

จำนวนครัวเรือน: 230 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 179 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button