ชุมชนซอยเพชรเกษม 77 แยก 1

Share Button

ชุมชนซอยเพชรเกษม 77 แยก 1 ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.เพชรเกษม 77 แยก 1 ถนน เพชรเกษม แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยเพชรเกษม 77 แยก 1 มีประชากรชายจำนวน 110 คน และประชากรหญิงจำนวน 130 คน รวมเป็น 240 คน

ชุมชนซอยเพชรเกษม 77 แยก 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 45 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 45 หลัง ชุมชนซอยเพชรเกษม 77 แยก 1 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยเพชรเกษม 77 แยก 1

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.เพชรเกษม 77 แยก 1

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 110 คน

ประชากรหญิง: 130 คน

ประชากรรวม: 240 คน

จำนวนครัวเรือน: 45 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 45 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button