ชุมชนซอยเพชรเกษม 112

Share Button

ชุมชนซอยเพชรเกษม 112 ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.เพชรเกษม 112 ถนน เพชรเกษม แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยเพชรเกษม 112 มีประชากรชายจำนวน 245 คน และประชากรหญิงจำนวน 250 คน รวมเป็น 495 คน

ชุมชนซอยเพชรเกษม 112 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 77 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 77 หลัง ชุมชนซอยเพชรเกษม 112 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยเพชรเกษม 112

เขต: หนองแขม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.เพชรเกษม 112

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 245 คน

ประชากรหญิง: 250 คน

ประชากรรวม: 495 คน

จำนวนครัวเรือน: 77 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 77 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button