ชุมชนซอยเพชรเกษม 108

Share Button

ชุมชนซอยเพชรเกษม 108 ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.เพชรเกษม108 ถนน – แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยเพชรเกษม 108 มีประชากรชายจำนวน 120 คน และประชากรหญิงจำนวน 130 คน รวมเป็น 250 คน

ชุมชนซอยเพชรเกษม 108 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 28 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 28 หลัง ชุมชนซอยเพชรเกษม 108 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยเพชรเกษม 108

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.เพชรเกษม108

ถนน: –

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 120 คน

ประชากรหญิง: 130 คน

ประชากรรวม: 250 คน

จำนวนครัวเรือน: 28 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 28 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button