ชุมชนซอยเปี่ยมสุข

Share Button

ชุมชนซอยเปี่ยมสุข ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เปี่ยมสุข ถนน สุขุมวิท 93 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยเปี่ยมสุข มีประชากรชายจำนวน 235 คน และประชากรหญิงจำนวน 240 คน รวมเป็น 475 คน

ชุมชนซอยเปี่ยมสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 76 หลัง ชุมชนซอยเปี่ยมสุข มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยเปี่ยมสุข

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เปี่ยมสุข

ถนน: สุขุมวิท 93

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 235 คน

ประชากรหญิง: 240 คน

ประชากรรวม: 475 คน

จำนวนครัวเรือน: 150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 76 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button