ชุมชนซอยเดรี่เบลล์

Share Button

ชุมชนซอยเดรี่เบลล์ ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เดรี่เบลล์ ถนน ประชาราษฎร์ สาย2 แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนซอยเดรี่เบลล์ มีประชากรชายจำนวน 160 คน และประชากรหญิงจำนวน 200 คน รวมเป็น 360 คน

ชุมชนซอยเดรี่เบลล์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 87 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 154 หลัง ชุมชนซอยเดรี่เบลล์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยเดรี่เบลล์

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เดรี่เบลล์

ถนน: ประชาราษฎร์ สาย2

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 160 คน

ประชากรหญิง: 200 คน

ประชากรรวม: 360 คน

จำนวนครัวเรือน: 87 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 154 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button