ชุมชนซอยเจริญกรุง 89

Share Button

ชุมชนซอยเจริญกรุง 89 ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญกรุง 89 ถนน เจริญกรุง แขวง วัดพระยาไกร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยเจริญกรุง 89 มีประชากรชายจำนวน 509 คน และประชากรหญิงจำนวน 514 คน รวมเป็น 1,023 คน

ชุมชนซอยเจริญกรุง 89 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 252 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 168 หลัง ชุมชนซอยเจริญกรุง 89 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยเจริญกรุง 89

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญกรุง 89

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: วัดพระยาไกร

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 509 คน

ประชากรหญิง: 514 คน

ประชากรรวม: 1,023 คน

จำนวนครัวเรือน: 252 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 168 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button