ชุมชนซอยเจริญกรุง 66

Share Button

ชุมชนซอยเจริญกรุง 66 ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญกรุง 66 ถนน เจริญกรุง แขวง วัดพระยาไกร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยเจริญกรุง 66 มีประชากรชายจำนวน 91 คน และประชากรหญิงจำนวน 93 คน รวมเป็น 184 คน

ชุมชนซอยเจริญกรุง 66 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 34 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 23 หลัง ชุมชนซอยเจริญกรุง 66 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยเจริญกรุง 66

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญกรุง 66

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: วัดพระยาไกร

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 91 คน

ประชากรหญิง: 93 คน

ประชากรรวม: 184 คน

จำนวนครัวเรือน: 34 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 23 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button