ชุมชนซอยอุ่นจิตร

Share Button

ชุมชนซอยอุ่นจิตร ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.รามอินทรา 37 (อุ่นจิตต์) ถนน รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนซอยอุ่นจิตร มีประชากรชายจำนวน 468 คน และประชากรหญิงจำนวน 500 คน รวมเป็น 968 คน

ชุมชนซอยอุ่นจิตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 242 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 200 หลัง ชุมชนซอยอุ่นจิตร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยอุ่นจิตร

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.รามอินทรา 37 (อุ่นจิตต์)

ถนน: รามอินทรา

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 468 คน

ประชากรหญิง: 500 คน

ประชากรรวม: 968 คน

จำนวนครัวเรือน: 242 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 200 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button