ชุมชนซอยหล่อพระ

Share Button

ชุมชนซอยหล่อพระ ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน เพชรเกษม แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยหล่อพระ มีประชากรชายจำนวน 300 คน และประชากรหญิงจำนวน 373 คน รวมเป็น 673 คน

ชุมชนซอยหล่อพระ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 170 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 94 หลัง ชุมชนซอยหล่อพระ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยหล่อพระ

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 300 คน

ประชากรหญิง: 373 คน

ประชากรรวม: 673 คน

จำนวนครัวเรือน: 170 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 94 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button