ชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง

Share Button

ชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง ตั้งอยู่ในเขตบางรัก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.หลังวัดหัวลำโพง ถนน พระราม 4 แขวง สี่พระยา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง มีประชากรชายจำนวน 184 คน และประชากรหญิงจำนวน 228 คน รวมเป็น 412 คน

ชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 129 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 87 หลัง ชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง

เขต: บางรัก

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.หลังวัดหัวลำโพง

ถนน: พระราม 4

แขวง: สี่พระยา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 184 คน

ประชากรหญิง: 228 คน

ประชากรรวม: 412 คน

จำนวนครัวเรือน: 129 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 87 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button