ชุมชนซอยสีน้ำเงิน 2

Share Button

ชุมชนซอยสีน้ำเงิน 2 ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สีน้ำเงิน ถนน ประชาราษฎร์ สาย1 แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนซอยสีน้ำเงิน 2 มีประชากรชายจำนวน 410 คน และประชากรหญิงจำนวน 381 คน รวมเป็น 791 คน

ชุมชนซอยสีน้ำเงิน 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 258 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 82 หลัง ชุมชนซอยสีน้ำเงิน 2 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสีน้ำเงิน 2

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สีน้ำเงิน

ถนน: ประชาราษฎร์ สาย1

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 410 คน

ประชากรหญิง: 381 คน

ประชากรรวม: 791 คน

จำนวนครัวเรือน: 258 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 82 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button