ชุมชนซอยสีน้ำเงิน 1

Share Button

ชุมชนซอยสีน้ำเงิน 1 ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สีน้ำเงิน ถนน ประชาราษฎร์ สาย1 แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนซอยสีน้ำเงิน 1 มีประชากรชายจำนวน 840 คน และประชากรหญิงจำนวน 720 คน รวมเป็น 1,560 คน

ชุมชนซอยสีน้ำเงิน 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 520 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 223 หลัง ชุมชนซอยสีน้ำเงิน 1 มีกรรมการชุมชน 18 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสีน้ำเงิน 1

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สีน้ำเงิน

ถนน: ประชาราษฎร์ สาย1

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 840 คน

ประชากรหญิง: 720 คน

ประชากรรวม: 1,560 คน

จำนวนครัวเรือน: 520 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 223 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 18 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button