ชุมชนซอยสารภี 1

Share Button

ชุมชนซอยสารภี 1 ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สารภี 1 ถนน สมเด็จเจ้าพระยา แขวง สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยสารภี 1 มีประชากรชายจำนวน 388 คน และประชากรหญิงจำนวน 428 คน รวมเป็น 816 คน

ชุมชนซอยสารภี 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 184 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 130 หลัง ชุมชนซอยสารภี 1 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสารภี 1

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สารภี 1

ถนน: สมเด็จเจ้าพระยา

แขวง: สมเด็จเจ้าพระยา

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 388 คน

ประชากรหญิง: 428 คน

ประชากรรวม: 816 คน

จำนวนครัวเรือน: 184 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 130 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button