ชุมชนซอยสวนผัก

Share Button

ชุมชนซอยสวนผัก ตั้งอยู่ในเขตบางบอน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.กำนันแม้น 3 ถนน เอกชัย แขวง บางบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยสวนผัก มีประชากรชายจำนวน 241 คน และประชากรหญิงจำนวน 226 คน รวมเป็น 467 คน

ชุมชนซอยสวนผัก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 55 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 74 หลัง ชุมชนซอยสวนผัก มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสวนผัก

เขต: บางบอน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.กำนันแม้น 3

ถนน: เอกชัย

แขวง: บางบอน

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 241 คน

ประชากรหญิง: 226 คน

ประชากรรวม: 467 คน

จำนวนครัวเรือน: 55 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 74 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button