ชุมชนซอยสมบูรณ์พัฒนา 2

Share Button

ชุมชนซอยสมบูรณ์พัฒนา 2 ตั้งอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สมบูรณ์พัฒนา 2 ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยสมบูรณ์พัฒนา 2 มีประชากรชายจำนวน 182 คน และประชากรหญิงจำนวน 187 คน รวมเป็น 369 คน

ชุมชนซอยสมบูรณ์พัฒนา 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 88 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 52 หลัง ชุมชนซอยสมบูรณ์พัฒนา 2 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสมบูรณ์พัฒนา 2

เขต: ดินแดง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สมบูรณ์พัฒนา 2

ถนน: ประชาสงเคราะห์

แขวง: ดินแดง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 182 คน

ประชากรหญิง: 187 คน

ประชากรรวม: 369 คน

จำนวนครัวเรือน: 88 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 52 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button