ชุมชนซอยสนิท

Share Button

ชุมชนซอยสนิท ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สนิท ถนน ประชาราษฎร์ สาย2 แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนซอยสนิท มีประชากรชายจำนวน 200 คน และประชากรหญิงจำนวน 306 คน รวมเป็น 506 คน

ชุมชนซอยสนิท มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 88 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 75 หลัง ชุมชนซอยสนิท มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสนิท

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สนิท

ถนน: ประชาราษฎร์ สาย2

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 200 คน

ประชากรหญิง: 306 คน

ประชากรรวม: 506 คน

จำนวนครัวเรือน: 88 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 75 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button