ชุมชนซอยสถาพร

Share Button

ชุมชนซอยสถาพร ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4ซ.ประชาอุทิศ 15 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยสถาพร มีประชากรชายจำนวน 765 คน และประชากรหญิงจำนวน 845 คน รวมเป็น 1,610 คน

ชุมชนซอยสถาพร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 450 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 300 หลัง ชุมชนซอยสถาพร มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสถาพร

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4ซ.ประชาอุทิศ 15

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: ราษฎร์บูรณะ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 765 คน

ประชากรหญิง: 845 คน

ประชากรรวม: 1,610 คน

จำนวนครัวเรือน: 450 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 300 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button