ชุมชนซอยศักดิ์มงคลชัย

Share

ชุมชนซอยศักดิ์มงคลชัย ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 แขวงแสมดำ ถนน สะแกงาม แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยศักดิ์มงคลชัย มีประชากรชายจำนวน 423 คน และประชากรหญิงจำนวน 405 คน รวมเป็น 828 คน

ชุมชนซอยศักดิ์มงคลชัย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 140 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 140 หลัง ชุมชนซอยศักดิ์มงคลชัย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยศักดิ์มงคลชัย

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 แขวงแสมดำ

ถนน: สะแกงาม

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 423 คน

ประชากรหญิง: 405 คน

ประชากรรวม: 828 คน

จำนวนครัวเรือน: 140 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 140 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share