ชุมชนซอยวัดหลวง

Share Button

ชุมชนซอยวัดหลวง ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วงศ์สว่าง 19 ถนน วงศ์สว่าง แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนซอยวัดหลวง มีประชากรชายจำนวน 790 คน และประชากรหญิงจำนวน 810 คน รวมเป็น 1,600 คน

ชุมชนซอยวัดหลวง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 670 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 500 หลัง ชุมชนซอยวัดหลวง มีกรรมการชุมชน 22 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยวัดหลวง

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วงศ์สว่าง 19

ถนน: วงศ์สว่าง

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 790 คน

ประชากรหญิง: 810 คน

ประชากรรวม: 1,600 คน

จำนวนครัวเรือน: 670 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 500 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 22 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button