ชุมชนซอยลาดปลาเค้า 24

Share Button

ชุมชนซอยลาดปลาเค้า 24 ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง จระเข้บัว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนซอยลาดปลาเค้า 24 มีประชากรชายจำนวน 209 คน และประชากรหญิงจำนวน 208 คน รวมเป็น 417 คน

ชุมชนซอยลาดปลาเค้า 24 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 98 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนซอยลาดปลาเค้า 24 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยลาดปลาเค้า 24

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: จระเข้บัว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 209 คน

ประชากรหญิง: 208 คน

ประชากรรวม: 417 คน

จำนวนครัวเรือน: 98 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button