ชุมชนซอยร่วมสามัคคี

Share Button

ชุมชนซอยร่วมสามัคคี ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต 55) ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยร่วมสามัคคี มีประชากรชายจำนวน 160 คน และประชากรหญิงจำนวน 180 คน รวมเป็น 340 คน

ชุมชนซอยร่วมสามัคคี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 210 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนซอยร่วมสามัคคี มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยร่วมสามัคคี

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต 55)

ถนน: สุขุมวิท 101/1

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 160 คน

ประชากรหญิง: 180 คน

ประชากรรวม: 340 คน

จำนวนครัวเรือน: 210 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button