ชุมชนซอยรุ่งเรืองตอนปลาย

Share Button

ชุมชนซอยรุ่งเรืองตอนปลาย ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.รุ่งเรือง ถนน สุทธิสาร แขวง สามเสนนอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยรุ่งเรืองตอนปลาย มีประชากรชายจำนวน 282 คน และประชากรหญิงจำนวน 249 คน รวมเป็น 531 คน

ชุมชนซอยรุ่งเรืองตอนปลาย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 135 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 54 หลัง ชุมชนซอยรุ่งเรืองตอนปลาย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยรุ่งเรืองตอนปลาย

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.รุ่งเรือง

ถนน: สุทธิสาร

แขวง: สามเสนนอก

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 282 คน

ประชากรหญิง: 249 คน

ประชากรรวม: 531 คน

จำนวนครัวเรือน: 135 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 54 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button