ชุมชนซอยรามอินทรา 83,85

Share Button

ชุมชนซอยรามอินทรา 83,85 ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนซอยรามอินทรา 83,85 มีประชากรชายจำนวน 465 คน และประชากรหญิงจำนวน 521 คน รวมเป็น 986 คน

ชุมชนซอยรามอินทรา 83,85 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 172 หลัง ชุมชนซอยรามอินทรา 83,85 มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยรามอินทรา 83,85

เขต: คันนายาว

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 465 คน

ประชากรหญิง: 521 คน

ประชากรรวม: 986 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 172 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button