ชุมชนซอยรามคำแหง 68

Share Button

ชุมชนซอยรามคำแหง 68 ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยสุภาพงษ์ 1/4 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนซอยรามคำแหง 68 มีประชากรชายจำนวน 176 คน และประชากรหญิงจำนวน 224 คน รวมเป็น 400 คน

ชุมชนซอยรามคำแหง 68 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 87 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 104 หลัง ชุมชนซอยรามคำแหง 68 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยรามคำแหง 68

เขต: บางกะปิ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยสุภาพงษ์ 1/4

ถนน: รามคำแหง

แขวง: หัวหมาก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 176 คน

ประชากรหญิง: 224 คน

ประชากรรวม: 400 คน

จำนวนครัวเรือน: 87 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 104 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button