ชุมชนซอยรถไฟวรพงษ์

Share Button

ชุมชนซอยรถไฟวรพงษ์ ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 46 ถนน  แขวง บางยี่ขัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยรถไฟวรพงษ์ มีประชากรชายจำนวน 204 คน และประชากรหญิงจำนวน 229 คน รวมเป็น 433 คน

ชุมชนซอยรถไฟวรพงษ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 101 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 109 หลัง ชุมชนซอยรถไฟวรพงษ์ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยรถไฟวรพงษ์

เขต: บางพลัด

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 46

ถนน: 

แขวง: บางยี่ขัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 204 คน

ประชากรหญิง: 229 คน

ประชากรรวม: 433 คน

จำนวนครัวเรือน: 101 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 109 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button